Route 21: Spring Creek

Route 21

Download PDF Map

Direction - Spring Creek

Schedule Info

7-days Schedule (Spring Creek)
Village: Gondola Transit Exchange Nordic Estates: Eva Lk at Garibaldi Whistler Creekside Base Hwy 99 and Alta Lake Road Spring Creek
6:50 AM 6:58 AM 7:02 AM 7:05 AM 7:09 AM
7:50 AM 7:58 AM 8:02 AM 8:05 AM 8:09 AM
8:50 AM 8:58 AM 9:02 AM 9:05 AM 9:09 AM
9:50 AM 9:58 AM 10:02 AM 10:05 AM 10:09 AM
10:50 AM 10:58 AM 11:02 AM 11:05 AM 11:09 AM
11:50 AM 11:58 AM 12:02 PM 12:05 PM 12:09 PM
1:10 PM 1:18 PM 1:22 PM 1:25 PM 1:29 PM
2:10 PM 2:18 PM 2:22 PM 2:25 PM 2:29 PM
3:10 PM 3:18 PM 3:22 PM 3:25 PM 3:29 PM
4:10 PM 4:18 PM 4:22 PM 4:25 PM 4:29 PM
5:10 PM 5:18 PM 5:22 PM 5:25 PM 5:29 PM
6:10 PM 6:18 PM 6:22 PM 6:25 PM 6:29 PM
7:10 PM 7:18 PM 7:22 PM 7:25 PM 7:29 PM
8:10 PM 8:18 PM 8:22 PM 8:25 PM 8:29 PM
9:10 PM 9:18 PM 9:22 PM 9:25 PM 9:29 PM
7-days Schedule (Village)
Spring Creek Hwy 99 and Alta Lake Road Whistler Creekside Base Nordic Estates: Eva Lk at Garibaldi Village: Gondola Transit Exchange
7:14 AM 7:18 AM 7:22 AM 7:26 AM 7:34 AM
8:14 AM 8:18 AM 8:22 AM 8:26 AM 8:34 AM
9:14 AM 9:18 AM 9:22 AM 9:26 AM 9:34 AM
10:14 AM 10:18 AM 10:22 AM 10:26 AM 10:34 AM
11:14 AM 11:18 AM 11:22 AM 11:26 AM 11:34 AM
12:14 PM 12:18 PM 12:22 PM 12:26 PM 12:34 PM
1:31 PM 1:35 PM 1:39 PM 1:43 PM 1:51 PM
2:32 PM 2:36 PM 2:40 PM 2:44 PM 2:52 PM
3:33 PM 3:37 PM 3:41 PM 3:45 PM 3:53 PM
4:33 PM 4:37 PM 4:41 PM 4:45 PM 4:53 PM
5:33 PM 5:37 PM 5:41 PM 5:45 PM 5:53 PM
6:33 PM 6:37 PM 6:41 PM 6:45 PM 6:53 PM
7:33 PM 7:37 PM 7:41 PM 7:45 PM 7:53 PM
8:35 PM 8:39 PM 8:43 PM 8:47 PM 8:55 PM
9:33 PM 9:37 PM 9:41 PM 9:45 PM 9:53 PM

Connecting People and Communities